Over ons

Het bedrijf

Maes Seeds is de merkennaam van het bedrijf NV Roger Maes.

NV Roger Maes is een veredelings- en zaadvermeerderingsbedrijf gespecialiseerd in vollegrondsgroenten, kruiden en grassen. NV Roger Maes is het enige commercieel bedrijf in Belgie dat zich toelegt op het veredelen van vollegrondsgroenten. De hoofdzetel is gevestigd in Belgie, t Hoge 61 te 8500 Kortrijk.

NV Roger Maes staat onder de leiding van Francis Maes. Naast zaakvoerder is Francis Maes ook de expert in veredeling.

NV Roger Maes werkt met onderaannemers in verschillende landen die zorgen voor de vermeerdering. Om eventuele mislukkingen door een minder goede kiemkracht te voorkomen wordt de zaadproductie gespreid over twee locaties en wordt zelfs een gedeelte onder tunnel geteeld.

De verkoop gebeurt door een wereldwijd netwerk van groothandels en onafhankelijke distributeurs.

Historiek

Het bedrijf NV Roger Maes is gestart in 1935 door de vader van de huidige zaakvoerder. Aanvankelijk was dit een groothandel in zaden.

In 1946 werd gestart met plantenveredeling. Vanaf begin de jaren 90 werd effectief gestart met veredeling van prei. Dit resulteerde in de opname van 4 rassen op de Belgische rassenlijsten : FM 2008 Fama - FM 2002 Makostar - FM 2005 Wendy en FM 2009 Dana.

In 2006 werd gestart met een eigen kweekprogramma voor het ontwikkelen van hybride preirassen. Hierbij werd eerst samengewerkt met een externe hybride-veredelaar. Dit leverde een eerste reeks van 96 hybriden op die in 2010 werden getest onder Vlaamse omstandigheden.

Verdere ontwikkeling leidde tot andere hybride rassen die toegelaten zijn voor commercialisatie: Mako-Power, Mako-Nice,Mako-Bello, Mako-Flash. De recentste ontwikkeling is de aanpassing van alle zaden voor de biologische teelt.

De opgebouwde kennis is wordt ook toegepast op andere gewassen die veredeld worden op het bedrijf. Dit zijn knolselder, groene selder, peterselie, schorseneren, witloof, rucola, kervel en andere kruiden.

Momenteel is NV Roger Maes wereldwijd actief en biedt het bedrijf een breed gama aan van groenten en kruiden zaden, graszaden en toebehoren voor de tuinteelt.

Expertise

NV Roger Maes heeft in verschillende landen proefvelden om de invloed van klimaat te testen op de zaden. NV Roger Maes heeft ook een nauwe samenwerking met de Universiteit Gent onder leiding van Decaan Dr. Prof. Geert Haesaert. De bedoeling hiervan is om ziekteloze preihybriderassen op de markt te plaatsen.

De universiteit van Gent beschikt over de gepaste infrastructuur en gekwalificeerd personeel. De tripstest zal in overleg gebeuren met het laboratorium Agrozoologie van UGent. Dit behoort tot dezelfde associatie onderzoeksgroep als de vakgroep plantaardige productie van de hogeschool Hogent van Gent. De hogeschool Gent heeft een ruime ervaring met het verzamelen en kweken van schimmels, infectietechnieken en instandhouding en dit zowel bij biotrofe als niet-biotrofe soorten.

Het opstellen van infectieprotocols en het uitwerken van beoordelingsschalen gebeurt door Hogent. Het in praktijk brengen gebeurt door NV Roger Maes.

Nieuwe lijnen komen er straks aan. Deze worden gerealiseerd in een samenwerking met de medewerking van de Ugent en Francis Maes